barceloneta

Actuacions del Pla de Barris

Espai públic

< Tornar

EP
Espai públic
1.3 CARRERS AMB PRIORITAT INVERTIDA
Descripció de l´actuació D’acord amb l’anàlisi urbanística de l’Estudi de Mobilitat, es reurbanitzaran alguns carrers transversals estructuradors de la trama històrica de la Barceloneta. En els carrers que siguin remodelats, es prioritzaran els vianants per davant dels vehicles i es vincularà la xarxa viària bàsica amb els aparcaments dissuasoris. Es millorarà la seguretat viària mitjançant la conversió en una zona de velocitat reduïda. L’actuació incideix directament en la pacificació del trànsit en eixos claus de connexió a l’interior del barri.
 
L’actuació ha començat a desenvolupar-se al carrer Judici, on es duen a terme obres d’urbanització amb quatre eixos de treball fonamentals: la reordenació del carrer i la seva pavimentació a un únic nivell, la renovació de l’enllumenat, la millora del clavegueram, i la col·locació d’arbrat i mobiliari urbà.
Pressupost 869.750 €
Calendari 2012
Estat Actual Actuació iniciada
Recull d’imatges Veure galeria >
Informació i participació  
atras galeria
atras galeria
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal