barceloneta

Actuacions del Pla de Barris

Espai públic

< Tornar

EP
Espai públic
1.4 REMODELACIÓ PLAÇA HILARI SALVADÓ
Descripció de l´actuació En funció del que determini l’Estudi de Mobilitat, es reurbanitzaran els carrers de la trama històrica de la Barceloneta, es definiran nous itineraris cívics i es millorarà la seguretat viària mitjançant la conversió en zona de velocitat reduïda a les travessies. L’actuació incideix directament en la pacificació del trànsit en eixos claus de connexió a l’interior del barri amb definició de recintes prioritzant els vianants davant els vehicles i vinculant la xarxa viària bàsica amb aparcament dissuasori.
Pressupost 600.000 €
Calendari 2012
Estat Actual Actuació no iniciada
Recull d’imatges Veure galeria >
Informació i participació  
atras galeria
atras galeria
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal