barceloneta

Actuacions del Pla de Barris

Equipament comunitari

< Tornar

EC
Equipament comunitari
3.4 RECUPERACIÓ DE LOCALS EN PLANTES BAIXES EN ÚS PER ESTACIONS TRANSFORMADORES
Descripció de l´actuació Es tracta de donar una alternativa a les infraestructures elèctriques existents que permeti alliberar els locals ocupats actualment per estacions transformadores en els baixos dels edificis per destinar-los a equipament dotacional accessible. Es procedirà mitjançant conveni amb la companyia subministradora per crear nous centres transformadors soterrats en l’espai públic que permetin substituir-ne els actuals.
Pressupost 1.000.000€
Calendari 2011 - 2012
Estat Actual Actuació no iniciada
Informació i participació  
atras galeria
atras galeria
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal