barceloneta

Ajuts a la rehabilitació d´edificis

Com se sol·liciten els ajuts?

Mediació per a la rehabilitació

Treball cooperatiu entre l’Oficina Tècnica del Pla de Barris i les comunitats de propietaris interessades en la rehabilitació del seu edifici, per acabar concretant les possibles actuacions que cal efectuar a la finca i el seu cost i generar l’acord de la comunitat de portar a terme les obres.

Fases del procés de mediació

1. Moment en què la comunitat sol•licita l’estudi de viabilitat per a la seva finca a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris, amb el qual es determinaran les possibles actuacions de rehabilitació que calgui realitzar i el seu cost aproximat.

2. L’Oficina Tècnica del Pla de Barris entrega i explica l’estudi de viabilitat a la comunitat.

3. La comunitat decideix portar a terme les obres, encarrega el Projecte tècnic i sol•licita tres pressupostos, que els presenten a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris. De manera conjunta, i, en funció de quina subvenció correspondria per a cada pressupost, s’escull una de les empreses constructores. L’Oficina Tècnica del Pla de Barris posa a disposició de la Comunitat una borsa de professionals.

4. La comunitat de propietaris signa un acord per portar a terme les obres de rehabilitació.

5. La comunitat de propietaris, l’Oficina del Pla de Barris i l’empresa constructora escollida signen un conveni per a la rehabilitació.

Tramitació dels ajuts

Conjunt de tasques que cal dur a terme amb l’objectiu final de repartir l’assignació pressupostària per a la rehabilitació dels elements comuns de la finca.

Fases del procés de mediació

6. La comunitat sol•licita formalment la subvenció a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris.

7. Els veïns i veïnes amb menys recursos econòmics poden sol•licitar l’ajut social.

8. Es resol la subvenció i se’n comunica l’import exacte a la comunitat i als veïns i veïnes que hagin sol•licitat l’ajuda individual.

9. Comencen les obres. La comunitat ho comunica a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris i aquesta paga una primera part de la subvenció, equivalent al 40% del total.

10. Acaben les obres. La comunitat ho comunica a l’Oficina Tècnica del Pla de Barris, que paga la resta de la subvenció, equivalent al 60%.

A continuació podeu trobar tota la documentació relacionada amb els ajuts i la Borsa de Professionals:
Ajuts >
Borsa de professionals >

L´Oficina Tècnica del Pla de Barris té una Borsa de Professionals d´empreses constructores que poden fer les obres de rehabilitació d´elements comuns dels edificis. La Borsa és un servei que l´Oficina del Pla de Barris posa a disposició de les comunitats, per tal que puguin escollir una de les empreses de la llista.

També s´ha establert un mètode de col·laboració amb el Col·legi d´Arquitectes de Catalunya, i amb el Col·legi d´aparelladors, arquitecets tècnics i enginyers d´edificació de Barcelona, per tal de facilitar a les comunitats que ho necessitin professionals d´aquest àmbit.

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal