barceloneta

Informació legal

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Foment de Ciutat Vella,sa. La referida comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta. Mitjançant la indicació de les seves dades , i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D., atorgueu consentiment inequívoc a Foment de Ciutat Vella,sa. perquè procedeixi, en compliment de la finalitat esmentada, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, el referit consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació abans esmentada.

En qualsevol moment podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i , en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les vostres dades a Foment de Ciutat Vella,sa., en el domicili del carrer Pintor Fortuny 17-19, 08001 Barcelona.

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal