barceloneta

Datos generales

Superficie

 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • La Barceloneta
 • El Raval
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • 100,8 Km2
 • 4,2 Km2
 • 1,24 Km2
 • 1,07 Km2
 • 0,80 Km2
 • 1,09 Km2
Población

Barcelona
1.619.337
100%

El Raval
47.251
2,91%

El Gótic
18.530
1,14%

St Pere, Sta Caterina
i la Ribera

22.627
1,39%

La Barceloneta
16.009
0.99%

Densidad de población

Barcelona
16.065
habitants per Km2

ornament

Ciutat Vella
24.882
habitants per Km2

ornament

La Barceloneta
12.983
habitants per Km2


ornament

El Raval
44.160
habitants per Km2


ornament

El Gótic
23.162
habitants per Km2


ornament

St Pere,
Sta Caterina
i la Ribera

20.759
habitants per Km2

ornament
Población según sexos
 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • La Barceloneta
 • El Raval
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • 770.044   47,55%
 • 54.727   52,37%
 • 7986  49,60%
 • 25.396  53,75%
 • 10.112  54,57%
 • 11.233   49,64%
 • 52,45%  849.293
 • 47,63%  49.780
 • 50,40%  8.113
 • 46,25%   21.855
 • 45,43%  8.418
 • 50,36%  11.394
Población inmigrante
 • Barcelona
 • Ciutat vella
 • La Barceloneta
 • El Raval
 • El Gòtic
 • Sant Pere, Santa Caterina
  i la Ribera
 • 282.794   17,46%
 • 46.070  41,21%
 • 4.645  28,85%
 • 22.264  47,11%
 • 8.006  43,20%
 • 8.155  36,04%
Dades extretes del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (cens actualitzat a 1 de gener
de 2010)
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Información legal