barceloneta

Com es gestiona el Projecte?

La gestió del Projecte d’Intervenció Integral de la Barceloneta es portarà a terme des de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris, que serà l’espai de trobada de tothom, un espai transversal de treball i participació que permeti establir el marc de col·laboració entre els diferents agents del territori (ciutadans, tècnics, polítics, etc.).

Des de l’Oficina s’atendran totes les consultes dels veïns i veïnes i es portaran a terme tots els tràmits i les gestions per al desenvolupament del projecte, així que és on s’ha de dirigir qualsevol persona que tingui algun dubte amb relació al Pla de Barris.

A l’Oficina Tècnica trobareu l’equip humà que està treballant al Pla de Barris de la Barceloneta (la directora del projecte, l’arquitecte tècnic, la tècnica de gestió i participació ciutadana, el responsable d’atenció al ciutadà i un agent d’ocupació i desenvolupament local).

L’Oficina és al carrer Balboa, 36 o Ginebra, 43 (s’hi pot accedir pels dos carrers), i l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous a la tarda, de 16.30 a 18.30 h. 

Si no podeu venir personalment a l’Oficina, també us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 310 35 13 o bé podeu enviar-nos un missatge a hola@barcelonetapladebarris.cat.

Més enllà de la gestió tècnica diària del projecte, que es portarà a terme des de l’Oficina del Pla de Barris, hi ha diversos agents polítics i tècnics implicats en aquest important projecte de millora del barri de la Barceloneta, sota el lideratge polític de la regidora del Districte, la senyora Mercè Homs i Molist.

Organigrama

Presentem a continuació un organigrama de tots els agents (polítics i tècnics) implicats en la gestió del Pla de Barris de la Barceloneta:

organigrama
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal