barceloneta

La Llei de millora de barris

Per què la Barceloneta a la Llei de barris?

L’àrea de la Barceloneta, per les seves característiques, es troba a la tipologia determinada per la Llei 2/2004 com a àrea vella o nucli antic. Es tracta d’un barri amb una presència d’unitats d’habitatge en condicions mínimes d’habitabilitat i presenta una problemàtica social i un procés de regressió urbanística, amb presència de dèficits urbans i ambientals, problemes econòmics i desenvolupament local, que configuren una problemàtica que justifica, per les seves característiques, una actuació de caràcter integral en el marc de la subvenció de la Llei de barris.

La població del barri de la Barceloneta (que amb 16.222 habitants representa el 14,5% del total de població del Districte de Ciutat Vella, segons dades de l’any 2008 del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona) presenta una conjunció de trets sociodemogràfics i condicions socials i econòmiques de desigualtat que donen com a resultat la identificació de realitats socials amb un elevat marge de millora en la seva qualitat de vida.

El projecte d’intervenció integral es planteja com a marc de concertació per a les actuacions de millora urbana i com a oportunitat per dotar el barri dels espais de treball transversal tècnic i de participació necessaris per millorar les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables i de la població en general.

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal