barceloneta

Participació ciutadana

Comitè d'Avaluació i Seguiment

La pròpia llei de barris (Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial) estableix un òrgan de seguiment i avaluació en el desplegament del Projecte d’Intervenció Integral, el Comitè d’Avaluació i Seguiment, (D.369/2004-Art. 18), amb les següents funcions:
 
- Establir els mecanismes de coordinació i informació.
- El seguiment de les actuacions.
- Establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control de les actuacions.
- Realitzar i elevar a la Comissió de gestió de Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes l’informe d’avaluació final.
 
El Pla de barris de la Barceloneta compta doncs amb el seu propi Comitè, que en formen part les següents entitats del barri: AAVV de la Barceloneta, AAVV La Maquinista, AAVV L’Òstia, Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta, Associació Barceloneta Alerta, Plataforma d’afectats Barceloneta.
 
S’estableix inicialment que aquest Comitè es reuneix tres cops l’any, tot i que sovint, a causa de l’alt nombre de persones que en formen part, no es compleix aquesta periodicitat i es redueix a una o dues vegades l’any.
 
La convocatòria dels Comitès d’Avaluació i la definició de l’ordre del dia, és competència de la Generalitat de Catalunya.

 

Reunions 2019 Ordre del dia Acta de la reunió
No hi ha reunions per a aquest any

Altres anys

2012

2011

2010

2009

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal