barceloneta

Participació ciutadana

Comissió de Seguiment del Consell de Barri

Més enllà del Comitè d’Avaluació i Seguiment, cal que hi hagi un altre espai, més àgil i menys burocratitzat, que garanteixi la implicació de la ciutadania al llarg de tot el procés d’implementació del Projecte d’Intervenció Integral. A diferència d’altres Plans de Barris, que han creat una comissió específica, en aquest cas i per no duplicar estructures, farà aquesta funció un òrgan creat recentment per l’Ajuntament de Barcelona i que s’ha implantat a tota la ciutat, la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 
 
És la Comissió que es deriva del Consell de Barri i és l’encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell. El moviment associatiu està representat per les entitats del barri inscrites al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes i que trien els seus representants per a formar part d’aquesta comissió. També poden formar-ne part ciutadans individuals no associats.
 
A les Comissions de Seguiment del Consell de Barri, sempre hi haurà un representat de l’Oficina Tècnica del Pla de Barris, a part de tots els representants de l’Ajuntament (La Direcció de Serveis al Territori del Districte de Ciutat Vella i el Tècnic de Barri).
 
En aquesta Comissió s’exposarà un document d’estat de la qüestió per part del Pla de Barris i s’explicarà l’estat de les accions en marxa.

 

Reunions 2018 Ordre del dia Acta de la reunió
No hi ha reunions per a aquest any

Altres anys

2015

2014

2013

2012

2011

2010

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal