barceloneta

Participació ciutadana

Consell de Barri

A partir del mes de setembre de 2009 es varen instaurar a Barcelona els consells de barri. Aquests consells tenen per objectiu ser un espai de debat pròxim al territori. El funcionament d’aquests consells es basa en una primera part on s’exposa un tema d’interès del barri i un segon moment on es pugui debatre sobre el tema tractat, així com d’altres temes d’interès veïnal a través de les pròpies aportacions dels veïns i veïnes.
 
Aquests consells són oberts a totes aquelles persones que hi vulguin participar, i existeixen als 73 barris de la ciutat, esdevenint doncs, un veritable espai de participació del barri, ja que s’hi tractaran temes de proximitat i del propi barri.
 
Hi ha d’una banda les sessions plenàries del Consell de Barri, amb un mínim de dues sessions ordinàries a l’any, una per semestre (també es poden convocar sessions extraordinàries per tractar de forma urgent temes monogràfics) i d’altra banda, la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar l’ordre del dia de les sessions plenàries del Consell. Com hem explicat en l’apartat anterior, aquest òrgan farà la funció de Comissió de Seguiment del Pla de Barris.

 

Reunions 2019 Ordre del dia Acta de la reunió
No hi ha reunions per a aquest any

Altres anys

2015

2014

2013

2012

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal