barceloneta

Participació ciutadana

Taula per a l'Equitat de Gènere

La Taula per a l’Equitat de Gènere de la Barceloneta és un nou espai de treball comunitari que es va reunir per primera vegada l’estiu del 2012 amb una àmplia presència d’entitats, serveis i veïnes del barri. L’objectiu d’aquestes trobades va ser desenvolupar un projecte en matèria d’equitat de gènere a la Barceloneta que, en el marc del Pla de Barris, tingués el suport de la xarxa comunitària del barri.

Aquesta iniciativa s’ha consolidat recentment en l’inici del projecte “Iguals i Diferents” que té com a objectiu general liderar un procés d’incorporació de la perspectiva de gènere entre els serveis i entitats del barri, facilitant-los formació i recursos per la organització, coordinació i difusió d’activitats per la promoció de l’equitat.

La Taula per a l’Equitat de Gènere de la Barceloneta -atenent als propis objectius del projecte definit- te un caràcter temporal i s’atribueix bàsicament les funcions d’orientació, seguiment i avaluació del projecte comunitari “Iguals i Diferents”. L’assoliment d’aquests objectius haurien de garantir l’herència de la tasca iniciada per la Taula per part dels diferents agents que la integren.

La Taula es convoca públicament un cop al mes com a màxim, tot i que es preveu la creació de petits grups de treball per al desenvolupament de noves propostes o activitats ja previstes. La seva composició és variable, ja que totes les reunions estan obertes als agents que vulguin participar-hi.

 

Reunions 2019 Ordre del dia Acta de la reunió
No hi ha reunions per a aquest any

Altres anys

2014

2013

2012

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal