barceloneta

Participació ciutadana

Comissió de Seguiment del Pla de Barris (inactiva)

Degut a l’alt grau de formalitat del Comitè d’Avaluació i Seguiment, i al nombre de persones d’altres administracions que en formen part, les entitats i associacions del barri, sovint senten que no és un lloc còmode on expressar-se i costa que manifestin les seves inquietuds i opinions en aquest òrgan. És per això que cal que hi hagi un altre espai, més àgil i menys burocratitzat, que garanteixi la implicació de la ciutadania al llarg de tot el procés d’implementació del Projecte d’Intervenció Integral. Inicialment es va crear la Comissió de Seguiment del Pla de Barris, però amb l’aparició dels Consells de Barri a la ciutat de Barcelona i la Comissió de Seguiment del Consell de Barri que se’n deriva, es va decidir que, per no duplicar estructures, faria aquesta funció de seguiment del Pla de Barris de la Barceloneta la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

 

Reunions 2019 Ordre del dia Acta de la reunió
No hi ha reunions per a aquest any

Altres anys

2009

ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal