barceloneta

La Barceloneta: Un traçat original

El creixement i el fenomen dels quarts de casa

L’emergent industrialització al llarg del segle XIX, unida al creixement demogràfic que experimenta el barri, fa que augmenti la demanda d’habitatges. Davant d‘aquesta situació, els propietaris d’aquelles cases originàries de 120 m2 veuen la possibilitat de treure’n el màxim rendiment econòmic i s’imposa la moda de separar la planta baixa del pis. La densificació generalitza aquest model d’habitatge i les construccions del divuit són bastides com a noves cases “de mig”. La contínua pressió residencial fa fer un pas més en la divisió dels habitatges que, separats mitjançant un mur intern, donen lloc als famosos "quarts de casa", d’entre 28 i 35 m2, que arriben a allotjar famílies molt nombroses.

D’altra banda, els propietaris també comencen a demanar permís per aixecar més plantes i el 1839 s’autoritza la construcció d’un segon pis, la qual cosa fa necessària una escala d’accés a les plantes superiors, que, per recomanació expressa de les autoritats, se situa sempre prop d’una de les finestres de la planta baixa.

El 1858, la Barceloneta deixa de ser de jurisdicció militar i passa a jurisdicció municipal, de manera que l’Ajuntament és el que es comença a encarregar de les qüestions urbanístiques. El 1868, l’Ajuntament autoritza que s’hi afegeixi una tercera planta, que molts havien construït ja il•legalment, i el 1872 finalment es dóna permís per edificar quatre plantes.

El resultat és que, durant la major part del segle XX, la Barceloneta es converteix en un dels barris més densos en termes de població. Com que l’alçada proporcional a l’amplada dels carrers del projecte inicial s’ha perdut per complet, també es converteix en un veïnat amb pitjors condicions de vida per als seus habitants, ja que el fet d’augmentar el nombre de pisos als edificis impedeix que la llum entri de manera adequada a les plantes més baixes.

Text: M.J. Vidal

foto
Vista de la Barceloneta i el port.
ajuntament de BarcelonaGeneralitatmapa web - Informació legal